top of page
msi_00284.jpg
Vår Historia

Oxgården är byggt på mark som en gång i tiden tillhörde Prästgårdsarrendet på Näs. Här gick oxar, kor och får i beteshagar som var fyllda med stenar. Det var en stor och arbetsam uppgift för gårdens drängar att ständigt flytta stenar i marken till stenrösen och stengärdsgårdar som är så typiskt för småland.

Till skillnad från hästen var oxen ett dragdjur som inte stegrade sig när plogen stötte på en sten, oxen "hukade sig" och traskade på. Oxen var därför ett mycket vanligt inslag i det småländska jordbrukssamhället.

Att döpa gården just till Oxgården kändes därför naturligt eftersom oxen har haft så stor betydelse för den småländske bondens vardag 

Staffan Samuelson
VD 

RECEPTIONEN
Öppethållningstider  2023

Lågsäsong  07.00 - 16.00
Högsäsong 07.00 - 21.00

Om ni anländer efter 21.00 så lägger vi ut en nyckel utanför vår reception. Meddela oss gärna om ni önskar lakan eller önskar en frukostkorg före kl 18.00 

Telefon +4649218870 Journummer +46709850957
bottom of page